dr n. med. Paweł Antończak


dr n. med. Paweł Antończak
dr n. med. Paweł Antończak

kosmetolog, podolog, założyciel i właściciel Beauty Fit, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Krakowskiej Szkoły Wyższej Promocji Zdrowia

 

asystent w Zakładzie Kosmetologii w Katedrze Kosmetologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, prowadzi badania w zakresie biologii molekularnej w hodowlach in vitro komórek skóry oraz fizjologii narządu ruchu w zakresie podoskopii komputerowej, baropodometrii i posturografii

 

wykładowca kosmetologii, podologii, higieny, dietetyki i kształowania sylwetki

 

członek Polskiego Towarzystwa Podologicznego i Podiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością oraz Izby Kosmetologów

 

uczestnik konferencji i sympozjów dermatologii estetycznej i podologii, autor publikacji z zakresu dermatologii, podologii i kosmetologii w recenzowanych czasopismach medycznych

 

udziela konsultacji: dermokosmetycznych i podologicznych

wykonuje usługi w zakresie: kosmetologii estetycznej i leczniczej w dermatologii oraz podologii

 

Sosnowiec Centrum, ul. Jana Kilińskiego 8

Publikacje i doniesienia:
Liczba publikacji i doniesień: 26
1.
Białko aktywujące fibroblasty α (FAPα) - udział w gojeniu tkanek i kancerogenezie.
Fibroblast activation protein α - contribution in tissues wound healing and cancerogenesis.
Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Katarzyna Adamczyk.
Post.Biol.Kom.2011; T.38, nr 4, s.597-612
2.
Niskocząsteczkowe peptydy sygnałowe stosowane w rewitalizacji skóry.
Low molecular signal peptides used in the revitalization of the skin.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
Dermatol.Klin./Clin.Dermatol.2012; T.14, nr 2, s.93-96
3.
Aktywność hormonalna tkanki tłuszczowej - homeostaza versus patologia.
Hormonal activity of adipose tissue - homeostasis versus pathology.
Paweł Antończak, Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska.
Czynniki Ryzyka2011, nr 1(67), s.48-57

4.
Budowa skóry noworodków i niemowląt.
The structure of neonatal and infant skin.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2011; Vol.14, No.2, s.76-81

5.
Antioxidative properties of elagic and folic acids.
Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Paweł Ramos, Barbara Pilawa.
W: 2 Forum EMR-PL, Częstochowa-Hucisko 16-18.05.2012, book of abstracts

6.
Rekombinowane czynniki wzrostu stosowane we wspomaganiu procesów naprawczych i profilaktyce starzenia się skóry.
Recombinant growth factors used in enhancement of repair and the prevention of skin aging.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
Dermatol.Klin./Clin.Dermatol.2013; T.15, nr 1, s.48-52

7.
Ocena wpływu tranilastu na ekspresję genów wybranych podjednostek czynnika transkrypcyjnego AP-1 oraz żelatynaz w fibroblastach prawidłowych i keloidowych in vitro.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
W: 22 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja - Nauka - Społeczeństwo, Białystok 18-21.09.2013

8.
Ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów regulujących cykl komórkowy i apoptozę w fibroblastach prawidłowych i keloidowych in vitro.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak.
W: 22 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja - Nauka - Społeczeństwo, Białystok 18-21.09.2013

9.
Evaluation of genisteine ability to modulate the protein expression of CTGF and the genes expression of TGF β1, β2, and β3 isoforms in keloid fibroblasts in vitro.
Magdalena E. Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata T. Latocha.
W: 9th Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2014, Szydłów 12-14.05.2014, book of abstracts

10.
The effect of soybean genistein on the expression of selected genes regulating cell cycle in fibroblasts derived from keloids.
Magdalena E. Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Paweł Antończak.
W: 9th Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2014, Szydłów 12-14.05.2014

11.
Aktywność biologiczna genisteiny o zastosowaniu kosmetycznym.
Biological activity of genistein with cosmetic application.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2014; Vol.17, No.2, s.114-117

12.
Możliwości wykorzystania kwasu elagowego we współczesnej kosmetologii i medycynie.
The posibilities of the ellagic acid use in current cosmetology and medicine.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2014; Vol.17, No.2, s.122-126

13.
Evaluation of genisteine ability to modulate CTGF mRNA/protein expression, genes expression of TGFβ isoforms and expression of selected genes regulating cell cycle in keloid fibroblasts in vitro.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata Latocha.
Acta Pol.Pharm.-Drug Res.2014; Vol.71, No.6, p.972-986

14.
Wybrane molekularne aspekty procesu fibroproliferacyjnego w przebiegu keloidów.
Some molecular aspects of the fibroproliferative process in keloids.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk.
Przegl.Dermatol.2015; T.102, nr 3, s.253-262

15.
Dermokosmetyki wspomagające procesy naprawcze skóry po zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny etstetycznej.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk.
Farm.Pol.2015; T.71, nr 9, s.544-549

16.
Wrastający paznokieć - etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie zachowawcze.
Ingrown toenail: pathogenesis, prevention and conservative treatment.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Gancarczyk.
Przegl.Dermatol.2015; T.102, nr 4, s.343-348

17.
Zmiany skórne w anoreksji i bulimii.
Skin changes in anorexia and bulimia.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Katarzyna Adamczyk.
Pol.J.Cosmetol.2015; Vol.18, nr 4, s.283-286

18.
Wpływ tranilastu na ekspresję białka aktywującego fibroblasty α (FAP-α) w fibroblastach prawidłowych oraz fibroblastach keloidowych in vitro.
The effect of tranilast on fibroblast activation protein α (FAP-α) expression in normal and keloid fibroblasts in vitro.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Hartman-Petrycka.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2017; Vol.104, No.3, p.300-313

19.
Ocena wpływu genisteiny na ekspresję genów TP53 i CDKN1A w jednowarstwowych i wielowarstwowych hodowlach keratynocytów naskórka eksponowanych na promieniowanie UV.
Assessment of genistein influence on TP53 and CDKN1A expression in keratinocytes cultured as monolayer and multilayer culture exposed to UV light.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Małgorzata Latocha, Dariusz Kuśmierz, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk.
Pol.J.Cosmetol.2017; T.20, nr 1, s.43-53

20.
Computer podometric measuring system in assessment of flat feet and lower limbs deformities in patients with systemic sclerosis.
R. Michalik, Aleksander J. Owczarek, Przemysław Kotyla, Jerzy Chudek, Paweł Antończak.
Ann.Rheum.Dis.2017; Vol.76, Suppl.2, p.1502-1503, [FRI0752-HPR]
Annual European Congress of Rheumatology Madrid [Spain] 14-17.06.2017

21.

Masło Shea - właściwości i zastosowanie w kosmetologii.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2017; T.20, nr 4, s.306-309

22.

Mikrobiom skóry. The microbiome of the skin.
Katarzyna Adamczyk, Agnieszka A. Garncarczyk, Paweł P. Antończak.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2018; T.105, nr 2, s.285-297

23.

Wpływ tranilastu na poziom mRNA MMP-2 i MMP-9 w fibroblastach prawidłowych i keloidowych.
The effect of tranilast on MMP-2 and MMP-9 mRNA levels in normal and keloid fibroblasts.
Paweł P. Antończak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2018; T.105, nr 3, s.384-396

24.

Zmiany hiperkeratotyczne w obrębie stóp.
Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2018; T.21, nr 3, s.240-243

25.

Demodekoza a narząd wzroku.

Adamczyk KatarzynaAntończak PawełGarncarczyk AgnieszkaLubczyńska AgnieszkaWcisło-Dziadecka Dominika.

Okul.Dypl. 2019 : T.9nr 4s.43-47.

26.

Ćwiczenia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej. Skrypt dla studentów kosmetologii.
Adamczyk Katarzyna, Garncarczyk Agnieszka, Antończak Paweł
Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019

27.

Przegląd dermokosmetyków i zabiegów kosmetycznych w pielęgnacji skóry łuszczycowej.
Dubiel Aleksandra, Garncarczyk Agnieszka, Adamczyk Katarzyna, Antończak Paweł.
Review of dermocosmetics and cosmetic procedures in the care of skin with psoriasis.
Pol.J.Cosmetol. 2019 : T.22, nr 2, s.84-89.

28.

Przegląd dermokosmetyków i zabiegów kosmetycznych stosowanych w przeciwdziałaniu powstawaniu zmian trądzikowych.
Krok Klaudia, Garncarczyk Agnieszka, Adamczyk Katarzyna, Antończak Paweł
Review of dermocosmetics and cosmetic procedures used in the anti-acne treatment.
Pol.J.Cosmetol. 2019 : T.22, nr 3, s.182-187

29.

The foot microbiome.
Adamczyk Katarzyna, Garncarczyk Agnieszka, Antończak Paweł, Wcisło-Dziadecka Dominika.
J.Cosmet.Dermatol. 2020 : Vol.19, No.5, p.1039-1043

 

Wybrane dyplomy i certyfikaty potwierdzające kwalifikacje:

Dyplom ukończenia studiów KOSMETOLOGIA
Dyplom ukończenia studiów KOSMETOLOGIA
Świadectwo ukończenia studiów PSYCHODIETETYKA
Świadectwo ukończenia studiów PSYCHODIETETYKA
Świadectwo ukończenia studiów BIOLOGIA MOLEKULARNA
Świadectwo ukończenia studiów BIOLOGIA MOLEKULARNA
Świadectwo ukończenia studiów PODOLOGIA
Świadectwo ukończenia studiów PODOLOGIA
Diagnostyka dermoskopowa zmian barwnikowych skóry. Fotodokumentacja i archiwizacja danych w dermatoskopii.
Diagnostyka dermoskopowa zmian barwnikowych skóry. Fotodokumentacja i archiwizacja danych w dermatoskopii.
Diagnostyka czerniaka i stanów przedczerniakowych. Metody różnicowania. Praktyczna dermoskopia.
Diagnostyka czerniaka i stanów przedczerniakowych. Metody różnicowania. Praktyczna dermoskopia.
Praktyczna diagnostyka dermoskopowa. Diagnostyka różnicowa zmian barwnikowych.
Praktyczna diagnostyka dermoskopowa. Diagnostyka różnicowa zmian barwnikowych.
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - metody usuwania włosów i naczyń, usuwanie zmian skórnych
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - metody usuwania włosów i naczyń, usuwanie zmian skórnych
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - skleroterapia w dermatologii estetycznej
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - skleroterapia w dermatologii estetycznej
Kurs: Kriochirurgia i terapia fotodynamiczna w chorobach skóry
Kurs: Kriochirurgia i terapia fotodynamiczna w chorobach skóry
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - usuwanie zmian skórnych
Kurs: Nowoczesne metody elektrochirurgiczne - usuwanie zmian skórnych
Kurs: Podstawowe techniki zabiegowe z zastosowaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego w obrębie twarzy.
Kurs: Podstawowe techniki zabiegowe z zastosowaniem toksyny botulinowej i kwasu hialuronowego w obrębie twarzy.
Kurs: Wypełnianie linii zmarszczkowych i toksyna botulinowa w górnej i dolnej częsci twarzy
Kurs: Wypełnianie linii zmarszczkowych i toksyna botulinowa w górnej i dolnej częsci twarzy
Kurs: Poprawa kondycji powiek górnych i dolnych. Rewitalizacja skóry szyi - techniki łączone.
Kurs: Poprawa kondycji powiek górnych i dolnych. Rewitalizacja skóry szyi - techniki łączone.
Kurs: Osocze bogatopłytkowe. Zasady działania i zastosowania osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej. Fibryna bogatokomórkowa.
Kurs: Osocze bogatopłytkowe. Zasady działania i zastosowania osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej. Fibryna bogatokomórkowa.
Kurs: Leczenie nadmiernej potliwości toksyną botulinową
Kurs: Leczenie nadmiernej potliwości toksyną botulinową
Kurs: Techniki laserowe w dermatologii estetycznej: usuwanie nadmiernego owłosienia, rozszerzonych naczyń twarzy i kończyn dolnych.
Kurs: Techniki laserowe w dermatologii estetycznej: usuwanie nadmiernego owłosienia, rozszerzonych naczyń twarzy i kończyn dolnych.
Kurs: Techniki laserowe w dermatologii estetycznej: metody fotoodmładzania skóry twarzy, metody usuwania naczyń, włosów, blizn i przebarwień skóry.
Kurs: Techniki laserowe w dermatologii estetycznej: metody fotoodmładzania skóry twarzy, metody usuwania naczyń, włosów, blizn i przebarwień skóry.
Kurs: Peelingi w dermatologii estetycznej: metody złuszczania powierzchniowego i głębokiego skóry, mikrodermabrazja, fotopeelingi laserowe, ablacje plazmowe. Mezoterapia bezigłowa.
Kurs: Peelingi w dermatologii estetycznej: metody złuszczania powierzchniowego i głębokiego skóry, mikrodermabrazja, fotopeelingi laserowe, ablacje plazmowe. Mezoterapia bezigłowa.
Kurs: Peelingi chemiczne
Kurs: Peelingi chemiczne
Kurs: Mezoterapia w chorobach skóry i dermatologii estetycznej. Metody biorewitalizacji skóry twarzy. Mezoterapia bezigłowa.
Kurs: Mezoterapia w chorobach skóry i dermatologii estetycznej. Metody biorewitalizacji skóry twarzy. Mezoterapia bezigłowa.
Kurs: Lipoliza farmakologiczna. Mezoterapia.
Kurs: Lipoliza farmakologiczna. Mezoterapia.
Kurs: Nici PDO i PLLA w technikach korekcyjnych i liftingujących
Kurs: Nici PDO i PLLA w technikach korekcyjnych i liftingujących
Kurs: zaawansowane techniki stosowania toksyny botulinowej typu A w zabiegach estetycznych
Kurs: zaawansowane techniki stosowania toksyny botulinowej typu A w zabiegach estetycznych
Kurs: modelowanie konturu twarzy przy użyciu kaniul - zastosowanie kwasu hialuronowego - poziom zaawansowany
Kurs: modelowanie konturu twarzy przy użyciu kaniul - zastosowanie kwasu hialuronowego - poziom zaawansowany
Kurs: Kwas hialuronowy w wypełnieniach estetycznych
Kurs: Kwas hialuronowy w wypełnieniach estetycznych
Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznch
Kongres Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznch
Szkolenie: Kwas traneksamowy, czyli nowe możliwości w walce z przebarwieniami
Szkolenie: Kwas traneksamowy, czyli nowe możliwości w walce z przebarwieniami
Szkolenie: Innowacyjne zabiegi w procesach starzenia i problemach estetycznych skóry
Szkolenie: Innowacyjne zabiegi w procesach starzenia i problemach estetycznych skóry
Szkolenie: liposukcja ultradźwiękowa, endomasaż, fale radiowe
Szkolenie: liposukcja ultradźwiękowa, endomasaż, fale radiowe
II Kongres Współczesnej Onkologii – Nowotwory wyzwaniem XXI wieku
II Kongres Współczesnej Onkologii – Nowotwory wyzwaniem XXI wieku
Certyfikat członkostwa w Polskim Towarzystwie Podologicznym
Certyfikat członkostwa w Polskim Towarzystwie Podologicznym
Szkolenie: Analiza ruchu - biomechanika i rehabilitacja kończyny dolnej
Szkolenie: Analiza ruchu - biomechanika i rehabilitacja kończyny dolnej
Kurs: korekcja wrastających paznokci. Klamra metalowa VHO-Osthold-Spange-Perfect
Kurs: korekcja wrastających paznokci. Klamra metalowa VHO-Osthold-Spange-Perfect
Specjalistyczna pielęgnacja stóp: korekta wrastających paznokci przy pomocy klamry BestQuick i rurek SulciProtektor, rekonstrukcja zniszczonej płytki paznokciowej, metody usuwania modzeli i nagniotków, metody korekty wad ortopedycznych stóp przy pomocy ortez, specjalistyczna pielęgnacja stopy cukrzycowej, specjalistyczna pielęgnacja i metody terapii w przewlekłej niewydolności żylnej
Specjalistyczna pielęgnacja stóp: korekta wrastających paznokci przy pomocy klamry BestQuick i rurek SulciProtektor, rekonstrukcja zniszczonej płytki paznokciowej, metody usuwania modzeli i nagniotków, metody korekty wad ortopedycznych stóp przy pomocy ortez, specjalistyczna pielęgnacja stopy cukrzycowej, specjalistyczna pielęgnacja i metody terapii w przewlekłej niewydolności żylnej
Konferencja FLEBOLOGIA ESTETYCZNA
Konferencja FLEBOLOGIA ESTETYCZNA
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
Polskie Stowarzyszenie Dietetyków
II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
II Ogólnopolska Konferencja Dietetyki
Konferencja II Ogólnopolskie Dni Otyłości Forum Ekspertów – Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości
Konferencja II Ogólnopolskie Dni Otyłości Forum Ekspertów – Powikłania kardiologiczne, diabetologiczne, nefrologiczne i onkologiczne otyłości
Menadżer Centrum Kosmetycznego, SPA
Menadżer Centrum Kosmetycznego, SPA
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego: Uprawnienia pedagogiczne
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego: Uprawnienia pedagogiczne
Adres: Narutowicza 51, Sosnowiec, Śląskie. Telefon: 508 816 351