Zmniejszanie nadmiernej potliwości


Podawany w postaci iniekcji Botox firmy Allergan to kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900kD). Preparat stosowany jest m.in. w terapii nadmiernej potliwości.

 

Wskazania do stosowania prepartatu:
-uporczywa, ciężka, pierwotna nadpotliwość pach, przeszkadzająca w codziennych czynnościach i oporna na leczenie miejscowe

 

Przeciwwskazania:
-nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A lub na którykolwiek ze składników leku,
-zaburzenia funkcji mięśni, np. miastenia gravis (męczliwość mięśni) lub Eaton Lambert Syndrome (zespół miasteniczny towarzyszący nowotworom)
-ciąża i okres laktacji

 

Mechanizm działania i okres działania:
Kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A hamuje uwalnianie acetylocholiny w presynaptycznych zakończeniach nerwów poprzez rozszczepianie struktury SNAP-25, białka koniecznego dla skutecznego łączenia i uwalniania form acetylocholiny z pęcherzyków znajdujących się w zakończeniach nerwów.
Po wstrzyknięciu, następuje szybkie wiązane ze specyficznymi powierzchniowymi receptorami komórkowymi o wysokim powinowactwie do toksyny. Następnie toksyna jest przenoszona poprzez błonę komórkową z udziałem receptorów pośredniczących. Ostatecznie, toksyna jest uwalniana do cytosolu. Procesowi temu towarzyszy postępujące hamowanie uwalniania acetylocholiny, kliniczne objawy pojawiają się w ciągu 2-3 dni. Maksymalny efekt terapeutyczny uzyskuje się w 5 – 6 tygodniu po wstrzyknięciu.
Działanie preparatu zwykle ustępuje w ciągu 12 tygodni po wstrzyknięciu, gdy ponownie będzie utworzone połączenie pomiędzy zakończeniami nerwowymi a płytką mięśniową.

 

Przebieg zabiegu:
Toksynę botulinową typu A wstrzykuje się przy pomocy jednorazowej strzykawki zakończonej bardzo cienką igłą. Niewielka ilość preparatu wprowadzana jest w kilka miejsc. Cała procedura (w zależności od leczonego obszaru) trwa 15-20 minut, a odczuwany ból związany z iniekcją jest minimalny. Aby zwiększyć komfort pacjenta można zastosować znieczulenie kremem EMLA lub miejscowo schłodzić obszar poddawany terapii. Ryzyko działań niepożądanych zależy od okolicy, która jest leczona i jest szczegółowo omawiane przed zabiegiem. Nie istnieje ryzyko bliznowacenia, a miejsca wstrzyknięcia są niewidoczne.

 

Zalecenia po zabiegu:
-przez conajmniej 4 godziny po zabiegu unikać schylania się i kładzenia w pozycji poziomej
-przez 2-3 dni po zabiegu nie zaleca się zażywania kąpieli słonecznych, oplania w solarium i stosowania samoopalaczy
-przeciwwskazany jest również duży wysiłek fizyczny przez conajmniej 3 godziny po zabiegu nie zaleca się stosowania kosmetyków kolorowych w miejscach iniekcji
-przez pierwsze 7 dni zabronione jest korzystanie z sauny
-w dniu wykonania zabiegu nie zaleca się spożywania alkoholu
-bezpośrednio po zabiegu nie zaleca się wykonywania masaży w określonym miejscu

 

W naszym gabinecie udzielane są przedzabiegowe konsultacje lekarskie. Itnieje także możliwość porady dermo-kosmetycznej magistrów kosmetologii dotyczącej zabiegów z zastosowaniem toksyny botulinowej i metod skojarzonych.


Zabiegi przeprowadzane są przez specjalistów ochrony zdrowia posiadających przeszkolenie i doświadczenie w zakresie stosowania toksyny botulinowej w terapii nadpotliwości.


CENNIK WYBRANYCH USŁUG


 Iniekcje toksyny botulinowej w celu zmnijszenia nadmiernej potliwości

dłonie 1500-2000 zł

pachy 1500-2000 zł

stopy 2000-3000 zł


Sosnowiec Centrum, ul. Jana Kilińskiego 8