dr n. med. Katarzyna Adamczyk


dr n. med. Katarzyna Adamczyk
dr n. med. Katarzyna Adamczyk

biolog - podolog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Krakowskiej Szkoły Wyższej Promocji Zdrowia

 

nauczyciel akademicki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przedmiotów kosmetologia pielęgnacyjna, upiększająca, lecznicza, kosmetologia z elementami podologii, asystent w Zakładzie Kosmetologii Katedry Kosmetologii

 

uczestnik konferencji medycznych i podologicznych, autorka publikacji w recenzowanych czasopismach medycznych

 

udziela konsultacji podologicznych i wykonuje zabiegi w zakresie specjalistycznej pielęgnacji stóp

Publikacje i doniesienia:
Liczba publikacji i doniesień: 42

1.
Hodowle komórek in vitro w kosmetologii.
Katarzyna Gojniczek, Agnieszka Garncarczyk, Agata Pytel.
Wiad.Lek.2005; T.58 nr 1-2, s.71-77.

2.
Rola wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w organizmie dziecięcym i ich wpływ na skórę dziecka.
Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Gojniczek, Piotr Kawka, Agata Pytel.
Farm.Pol.2006; T.62 nr 13, s.607-611.

3.
The influence of proteolytic enzymes on remodeling the extracellular matrix during wound healing.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Gojniczek, Agnieszka Garncarczyk.
Acta Biochim.Pol.2006; Vol.53, Suppl.1, p.146, [O11.6]

4.
Kwas foliowy - składnik aktywny kosmetyków.
Folid acid - active component of cosmetics.
Katarzyna Gojniczek, Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk.
Farm.Przegl.Nauk.2007; R.4 nr 7-8, s.9-17.

5.
Wpływ retinoidów na metabolizm fibroblastów skóry in vitro.
Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Gojniczek, Małgorzata Latocha, Ewa Pierzchała.
W: 20 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - "Farmacja XXI wieku - wyzwania i nadzieje". T.1. Katowice 25.09-28.09.2007, streszcz.

6.
Influence of retinoids on skin fibroblasts metabolism in vitro.
Magdalena Jurzak, Małgorzata Latocha, Katarzyna Gojniczek, Małgorzata Kapral, Agnieszka Garncarczyk, Ewa Pierzchała.
Acta Pol.Pharm.-Drug Res.2008; Vol.65, No.1, p.85-91.

7.
Rola czynnika wzrostu tkanki łącznej w procesach fibroproliferacyjnych i rozwoju chorób prowadzących do włóknienia tkanek.
Tytuł angielski: The role of connective tissue growth factor (CTGF) in fibroproliferative processes and tissues fibrosis.
Katarzyna Gojniczek, Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk.
Post.Biol.Kom.2008; T.35, nr 1, s.113-131.

8.
The expression changes of matrix metalloproteinases (MMP-2, MMP-14 and tissue inhibitors of matrix metalloproteinases (TIMP-2) in model cell culture of human malignant melanoma undergone PTD with chlorin E6.
E[wa] Pierzchała, M[agdalena] Jurzak, M[ałgorzata] Latocha, K[atarzyna] Gojniczek, A[gnieszka] Garncarczyk.
W: 21st World Congress of Dermatology - "Global dermatology for a globalized world", Buenos Aires [Argentina] 30.09-5.10.2007, abstr.

9.
Rogowacenie naskórka jako efekt proliferacji, różnicowania i apoptozy keratynocytów.
Tytuł angielski: The epidermis keratinization - the effect of keratinocytes proliferation, differentiation and apoptosis.
Katarzyna Gojniczek, Magdalena Jurzak, Marta Boryka, Agnieszka Garncarczyk.
Pol.J.Cosmetol.2007; Vol.10 No.3, s.146-155.

10.
Kwas hialuronowy - glikozaminoglikan o wielokierunkowym działaniu.
Magdalena Jurzak, Karolina Włodarska, Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Gojniczek.
Dermatol.Estet.2008; T.10, nr 4(57), s.240-248

11.
Charakterystyka endogennych peptydów - endotelin i ich rola w procesach chorobowych przebiegających z włóknieniem tkanek.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Katarzyna Gojniczek.
Wiad.Lek.2008; T.61, nr 4-6, s.126-134.

12.
Matrix metalloproteinase gene expression of melanoma cell culture exposed to photodynamic therapy.
Aleksandra Zielińska, Magdalena Jurzak, Katarzyna Gojniczek, Agnieszka Garncarczyk, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata Latocha.
Acta Biochim.Pol.2008; Vol.55, Suppl.3, p.265, [P11.47]

13.
Connective tissue growth factor (CTGF) as a modulator of ECM turnover in cultured keloid fibroblasts.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Gojniczek, Agnieszka Garncarczyk, Małgorzata Latocha, Ewa Pierzchała, Małgorzata Kapral.
Acta Biochim.Pol.2008; Vol.55, Suppl.3, p.69, [P4.11]

14.
Comparison of proliferation and motile activity between human keratinocytes isolated from skin and oral mucosa.
Justyna Drukała, Joanna Zarzecka, Katarzyna Gojniczek, Agnieszka Waligórska, Jan Zapała, Włodzimierz Korohoda.
Folia Biol. (Kraków)2005; Vol.53, No.1-2, p.21-28

15.
Wpływ estrogenów na biologię skóry. Część 1.
Tytuł angielski: Estrogens and the skin biology. Part.1.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak.
Pol.J.Cosmetol.2009; Vol.12, No.2, s.95-104

16.
Wpływ estrogenów na biologię skóry. Część 2.
Tytuł angielski: Estrogens and the skin biology. Part.2.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak.
Pol.J.Cosmetol.2009; Vol.12, No.2, s.105-116

17.
Ocena wpływu genisteiny na ekspresję podjednostek C-Jun, C-Fos i Fos-B czynnika transkrypcyjnego AP-1 w prawidłowych fibroblastach skóry i w fibroblastach wywodzących się z keloidów in vitro.
Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Adamczyk, Małgorzata Latocha, Małgorzata Kapral.
W: 21 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - "Farmacja Polska na tle Unii Europejskiej", Gdańsk 12-15.09.2010, streszczenia.

18.
Współczesne poglądy na etiopatogenezę i leczenie bielactwa nabytego.
Tytuł angielski: Recent perspectives on vitiligo etiopathogenesis and treatment.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Dominika Dymitruk, Ludmiła Węglarz.
Farm.Pol.2011; T.67, nr 8, s.533-542

19.
Pielęgnacja skóry noworodków i niemowląt.
Tytuł angielski: Skin care in the neonates and infants.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak.
Pol.J.Cosmetol.2011; Vol.14, No.3, s.147-151

20.
Białko aktywujące fibroblasty α (FAPα) - udział w gojeniu tkanek i kancerogenezie.
Tytuł angielski: Fibroblast activation protein α - contribution in tissues wound healing and cancerogenesis.
Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Katarzyna Adamczyk.
Post.Biol.Kom.2011; T.38, nr 4, s.597-612

21.
Etiologia, profilaktyka i leczenie pieluszkowego zapalenia skóry.
Tytuł angielski: Etiology, prevention and treatment of diaper dermatitis.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak.
Farm.Pol.2012; T.68, nr 4, s.233-236

22.
Niskocząsteczkowe peptydy sygnałowe stosowane w rewitalizacji skóry.
Tytuł angielski: Low molecular signal peptides used in the revitalization of the skin.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
Dermatol.Klin./Clin.Dermatol.2012; T.14, nr 2, s.93-96

23.
Budowa skóry noworodków i niemowląt.
Tytuł angielski: The structure of neonatal and infant skin.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2011; Vol.14, No.2, s.76-81

24.
Rekombinowane czynniki wzrostu stosowane we wspomaganiu procesów naprawczych i profilaktyce starzenia się skóry.
Tytuł angielski: Recombinant growth factors used in enhancement of repair and the prevention of skin aging.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
Dermatol.Klin./Clin.Dermatol.2013; T.15, nr 1, s.48-52

25.
Influence of genistein on c-Jun, c-Fos and Fos-B of AP-1 subunits expression in skin keratinocytes, fibroblasts and keloid fibroblasts cultured in vitro.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
Acta Pol.Pharm.-Drug Res.2013; Vol.70, No.2, p.205-213

26.
Ocena wpływu tranilastu na ekspresję genów wybranych podjednostek czynnika transkrypcyjnego AP-1 oraz żelatynaz w fibroblastach prawidłowych i keloidowych in vitro.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk.
W: 22 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja - Nauka - Społeczeństwo, Białystok 18-21.09.2013, streszczenia

27.
Ocena wpływu genisteiny na ekspresję wybranych genów regulujących cykl komórkowy i apoptozę w fibroblastach prawidłowych i keloidowych in vitro.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak.
W: 22 Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego: Farmacja - Nauka - Społeczeństwo, Białystok 18-21.09.2013, streszczenia

28.
Evaluation of genisteine ability to modulate the protein expression of CTGF and the genes expression of TGF β1, β2, and β3 isoforms in keloid fibroblasts in vitro.
Magdalena E. Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata T. Latocha.
W: 9th Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2014, Szydłów 12-14.05.2014, book of abstracts

29.
The effect of soybean genistein on the expression of selected genes regulating cell cycle in fibroblasts derived from keloids.
Magdalena E. Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Paweł Antończak.
W: 9th Multidisciplinary Conference on Drug Research - MKNOL 2014, Szydłów 12-14.05.2014, book of abstracts

30.
Aktywność biologiczna genisteiny o zastosowaniu kosmetycznym.
Tytuł angielski: Biological activity of genistein with cosmetic application.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Agnieszka Garncarczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2014; Vol.17, No.2, s.114-117

31.
Możliwości wykorzystania kwasu elagowego we współczesnej kosmetologii i medycynie.
Tytuł angielski: The posibilities of the ellagic acid use in current cosmetology and medicine.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2014; Vol.17, No.2, s.122-126

32.
Evaluation of genisteine ability to modulate CTGF mRNA/protein expression, genes expression of TGFβ isoforms and expression of selected genes regulating cell cycle in keloid fibroblasts in vitro.
Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk, Dariusz Kuśmierz, Małgorzata Latocha.
Acta Pol.Pharm.-Drug Res.2014; Vol.71, No.6, p.972-986

33.
Wybrane molekularne aspekty procesu fibroproliferacyjnego w przebiegu keloidów.
Tytuł angielski: Some molecular aspects of the fibroproliferative process in keloids.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk.
Przegl.Dermatol.2015; T.102, nr 3, s.253-262

34.
Dermokosmetyki wspomagające procesy naprawcze skóry po zabiegach z zakresu kosmetologii i medycyny etstetycznej.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk.
Farm.Pol.2015; T.71, nr 9, s.544-549

35.
Wrastający paznokieć - etiopatogeneza, profilaktyka i leczenie zachowawcze.
Tytuł angielski: Ingrown toenail: pathogenesis, prevention and conservative treatment.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Gancarczyk.
Przegl.Dermatol.2015; T.102, nr 4, s.343-348

36.
Zmiany skórne w anoreksji i bulimii.
Tytuł angielski: Skin changes in anorexia and bulimia.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Paweł Antończak, Katarzyna Adamczyk.
Pol.J.Cosmetol.2015; Vol.18, nr 4, s.283-286

37.
Wpływ tranilastu na ekspresję białka aktywującego fibroblasty α (FAP-α) w fibroblastach prawidłowych oraz fibroblastach keloidowych in vitro.
Tytuł angielski: The effect of tranilast on fibroblast activation protein α (FAP-α) expression in normal and keloid fibroblasts in vitro.
Paweł Antończak, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Hartman-Petrycka.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2017; Vol.104, No.3, p.300-313

38.
Ocena wpływu genisteiny na ekspresję genów TP53 i CDKN1A w jednowarstwowych i wielowarstwowych hodowlach keratynocytów naskórka eksponowanych na promieniowanie UV.
Tytuł angielski: Assessment of genistein influence on TP53 and CDKN1A expression in keratinocytes cultured as monolayer and multilayer culture exposed to UV light.
Katarzyna Adamczyk, Magdalena Jurzak, Małgorzata Latocha, Dariusz Kuśmierz, Paweł Antończak, Agnieszka Garncarczyk.
Pol.J.Cosmetol.2017; T.20, nr 1, s.43-53

39.

Masło Shea - właściwości i zastosowanie w kosmetologii.
Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2017; T.20, nr 4, s.306-309

40.

The microbiome of the skin.
Katarzyna Adamczyk, Agnieszka A. Garncarczyk, Paweł P. Antończak.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2018; T.105, nr 2, s.285-297

41.

Wpływ tranilastu na poziom mRNA MMP-2 i MMP-9 w fibroblastach prawidłowych i keloidowych.
The effect of tranilast on MMP-2 and MMP-9 mRNA levels in normal and keloid fibroblasts.
Paweł P. Antończak, Katarzyna Adamczyk, Agnieszka Garncarczyk, Magdalena Jurzak.
Dermatol.Rev./Przegl.Dermatol.2018; T.105, nr 3, s.384-396

42.

Zmiany hiperkeratotyczne w obrębie stóp.
Agnieszka Garncarczyk, Katarzyna Adamczyk, Paweł Antończak.
Pol.J.Cosmetol.2018; T.21, nr 3, s.240-243

43.
Demodekoza a narząd wzroku.
Adamczyk Katarzyna, Antończak Paweł, Garncarczyk Agnieszka, Lubczyńska Agnieszka, Wcisło-Dziadecka Dominika.
Okul.Dypl. 2019 : T.9, nr 4, s.43-47.
44.
Ćwiczenia praktyczne z kosmetologii pielęgnacyjnej. Skrypt dla studentów kosmetologii.
Adamczyk Katarzyna, Garncarczyk Agnieszka, Antończak Paweł
Katowice, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, 2019
45.
Przegląd dermokosmetyków i zabiegów kosmetycznych w pielęgnacji skóry łuszczycowej.
Dubiel Aleksandra, Garncarczyk Agnieszka, Adamczyk Katarzyna, Antończak Paweł.
Review of dermocosmetics and cosmetic procedures in the care of skin with psoriasis.
Pol.J.Cosmetol. 2019 : T.22, nr 2, s.84-89.
46.

Przegląd dermokosmetyków i zabiegów kosmetycznych stosowanych w przeciwdziałaniu powstawaniu zmian trądzikowych.
Krok Klaudia, Garncarczyk Agnieszka, Adamczyk Katarzyna, Antończak Paweł
Review of dermocosmetics and cosmetic procedures used in the anti-acne treatment.
Pol.J.Cosmetol. 2019 : T.22, nr 3, s.182-187
47.
The foot microbiome.
Adamczyk Katarzyna, Garncarczyk Agnieszka, Antończak Paweł, Wcisło-Dziadecka Dominika.
J.Cosmet.Dermatol. 2020 : Vol.19, No.5, p.1039-1043

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Podologii
Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Podologii
Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pobierania materiału do badań mykologicznych i bakteriologicznych
Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie pobierania materiału do badań mykologicznych i bakteriologicznych
Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie aplikacji klamry korygującej wrastające paznokcie
Certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie aplikacji klamry korygującej wrastające paznokcie
Szkolenie z infuzji tlenowej, fal radiowych RF, mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego, galwanizacji, jonoforezy i elektrostymulacji
Szkolenie z infuzji tlenowej, fal radiowych RF, mikrodermabrazji, peelingu kawitacyjnego, galwanizacji, jonoforezy i elektrostymulacji
Szkolenie z masażu endodermicznego, fal radiowych RF, ultradźwięków, masażu ciśnieniowego i elektrostymulacji
Szkolenie z masażu endodermicznego, fal radiowych RF, ultradźwięków, masażu ciśnieniowego i elektrostymulacji
Szkolenie z fotoodmładzania, zamykania naczynek, łagodzenia trądziku i usuwania owłosienia z zastosowaniem IPL
Szkolenie z fotoodmładzania, zamykania naczynek, łagodzenia trądziku i usuwania owłosienia z zastosowaniem IPL
Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Masażysta"
Zaświadczenie o ukończeniu kursu "Masażysta"